FelixNixit

JÄRJESTÄJÄ 

Orkla Suomi Finland Oy Ab
y-tunnus: 0205117-8
Äyritie 16
01510 Vantaa

KAMPANJAN NIMI 

FelixNixit

KAMPANJA-AIKA 

Kampanja-aika 25.3.-30.6.2024
Kampanja-ajan ulkopuolella tulleita osallistumisia ei huomioida. 

OSALLISTUMISOIKEUS 

Kampanjaan voivat osallistua kaikki yli 16-vuotiaat Suomessa pysyvästi asuvat henkilöt. Osallistuminen vaatii rekisteröitymisen kilpailuun. Kampanjan järjestämiseen osallistuneiden yritysten edustajat ja heidän perheenjäsenensä eivät saa osallistua kampanjaan.  

OSALLISTUMINEN 

Kampanjaan voi osallistua rekisteröitymällä ja jakamalla sisältönsä osoitteessa: www.felixnixit.fi

Vain yksi rekisteröitymistili per osallistuja. 
Osallistua voi kuitenkin useammalla sisällöllä. Orkla Suomi Finland Oy Ab:lla on lupa käyttää ja jakaa kilpailuun lähetettyjä sisältöjä omissa sosiaalisen median kanavissa sekä muissa mainontakanavissaan.

PALKINNOT

10 kpl Felix-tuotepaketteja (arvo n. 30€)
Vain yksi palkinto per osallistuja.

Tavarapalkinnot toimitetaan postitse. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi. Vain yksi palkinto per henkilö. Voittaja vastaa itse palkinnon vastaanottamisesta mahdollisesti syntyvistä kuluista.  Palkinnot toimitetaan voittajalle kahden kuukauden kuluessa voitosta.

Järjestäjä varaa oikeuden muutoksiin. 

RATKAISUPERUSTEET JA VOITOSTA ILMOITTAMINEN

Voittajat valitaan kuukausittain eniten sivustolla tykkäyksiä saaneiden ja kaikkien osallistuneiden kesken. Joka kuukausi valitsemme kolme voittajaa. Mikäli havaitsemme sisällön tykkäyksissä epänormaalia käyttöä, voidaan ne hylätä.

Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti sähköpostin kautta. Palkinto postitetaan perille ilmoitettuun katuosoitteeseen.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY 

Rekisteröitymällä osallistuja antaa lupansa henkilötietojensa käyttöön alla olevasta linkistä avautuvassa  Kilpailuiden tietosuojaseloste ja informointiasiakirja -dokumentissa sanotulla tavalla.  
 
Järjestäjä tallentaa osallistujien henkilötiedot järjestäjän kilpailuiden osallistujarekisteriin. Henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet löytyvät oheisesta linkistä: 
 
Kilpailuiden osallistujarekisterin tietosuojaseloste ja informointiasiakirja 
 
https://www.orkla.fi/tietoa-meista/orkla-suomi/rekisteriselosteet-oiva-raportit-ja-sertifikaatit/
 
Järjestäjä kehottaa osallistujaa huolellisesti tutustumaan yllä olevaan kilpailuiden osallistujarekisterin tietosuojaselosteeseen ja informointiasiakirjaan ennen osallistumistaan kilpailuun. Henkilötiedot hävitetään kuuden kuukauden kuluessa kampanjan päättymisestä. 
 
Sinulla on oikeus peruuttaa Orkla Suomi Finland Oy Ab:lle antamasi suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan tee tätä ennen tapahtuneesta tietojenkäsittelystä lainvastaista. 

JÄRJESTÄJÄN VASTUU 

Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. 
 
Kampanjaan osallistuvat vapauttavat järjestäjän sekä kampanjan mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai palkinnon vastaanottamisesta tai käyttämisestä. Kampanjan järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää. 
 
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. 
 
Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta. 

MUUT EHDOT 

Rekisteröitymällä kampanjaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. 
 
Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja kampanjasta. 
 
Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta kampanjaan, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kampanjan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin. Muutoksista ilmoitetaan osoitteeseen: www.felixnixit.fi